Revize norem ISO pro BCMS

Momentálně prochází revizí soubor norem pro systémy řízení kontinuity činností (Business Continuity Management Systems, BCMS). Revidovanými standardy jsou ISO 22301 a ISO 22313. ISO 22301:2012 Societal security – Business continuity management systems – Requirements obsahuje povinné požadavky pro zavedení, provozování, udržování a kontinuální zlepšování BCMS. ISO 22313 Societal security – Business continuity management systems – Guidance nabízí doporučení pro implementaci povinných požadavků ISO 22301. Připravovanou novinkou v řadě norem kolem BCMS je ISO 22331 Security and resilience – Business continuity management systems – Guidelines for business continuity strategy, která by měla obsahovat doporučení k přípravě strategií kontinuity. Normy by měly být publikovány v příštích dvou letech.