Produkty a služby

Kromě vzdělávacího programu nabízí BCM Academy řadu produktů a služeb s cílem usnadnit firmám řízení kontinuity ve vlastním prostředí.

Školení a testování
Hladce fungující krizové řízení je základním stavebním kamenem každé firmy. Vynaložené prostředky do školení a testování krizového řízení přinášejí návratnost v krátkém časovém období. Kromě toho, testováním krizového řízení se zvyšuje povědomí o rizicích. Provádíme proškolení jak jednotlivých BCM manažerů, tak BCM týmů.

Certifikace manažerů BCM
BCM Academy považuje za důležitý parametr kvalitu. Pro identifikovatelnou a rozpoznatelnou úroveň kvality a poskytnutí viditelného a uznávaného referenčního rámce k jejímu posouzení, zajišťuje BCM Academy certifikaci manažerů pro řízení kontinuity činností (BCM). K tomu dochází ve spolupráci a podle pokynů certifikačního programu BCI (Business Continuity Institute).


Příprava plánů pro zachování kontinuity činností
Pomůžeme Vám s vytvořením:
  • plánu pro zvládání incidentu,
  • plánu kontinuity,
  • plánu obnovy. 

Certifikace organizace
Pro organizace, které chtějí demonstrovat svou připravenost na havárii vůči svým zákazníkům a partnerům, jsme připraveni nabídnout konzultační podporu při přípravě na certifikaci systému řízení kontinuity činností (Business Continuity Management System, BCMS) a dosažení souladu s požadavky normy ISO 22301(BS 25999-2:2007).

Jaké je vaše přání?
S ohledem na specifické požadavky našich zákazníků připravujeme neustále nové produkty a služby. Neváhejte nás proto kontaktovat. Připravíme Vám nabídku na míru.