Soulad se standardy

V procesu plánování kontinuity činností organizace postupujeme dle, dlouholetou praxí prověřených, metodických zásad a praktik. Námi nastavený proces a výstupy BCP jsou v plném souladu s hlavním standardem odvětví ISO 22301 (dříve BS 25999 a PAS56:2003 Guide to Business Continuity Management ), normouISO/IEC 27002, standardy ITIL (Information Technology Infrastructure Library) a COBiT (Control Objectives for Information and Related Technology) a v neposlední řadě také s požadavky kapitálové přiměřenosti bank BASEL II.